1. Home
  2. Natuurnieuws
  3. Minder stress door groene omgeving

Minder stress door groene omgeving

Minder stress door groene omgeving
0

Mensen die in een groene omgeving wonen zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Dit komt omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken als zij meer tijd doorbrengen in het groen. Tot deze conclusie komt Magdalena van den Berg in haar promotieonderzoek naar het verband tussen beschikbaarheid van groen in de woonomgeving, de tijd die mensen doorbrengen in een groene omgeving en hun geestelijke gezondheid.

Onderzoek in vier Europese steden

Voor haar promotieonderzoek verzamelde Van den Berg gegevens van bijna 4000 mensen uit Barcelona (Spanje), Kaunas (Litouwen), Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk) en Doetinchem (Nederland). Deelnemers van het PHENOTYPE-project werden in een interviews ondervraagd over onder meer de hoeveel tijd die zij doorbrengen in parken en bossen. Deze gegevens werden gecombineerd met vragen over motivatie, persoonskenmerken, leefstijl en gezondheid. Daarnaast heeft Van den Berg met satellietgegevens de mate van ‘groenheid’ van de directe woonomgeving van de deelnemers vastgesteld.

“Uit mijn onderzoek blijkt dat het belangrijk is lager opgeleiden te motiveren om groen te bezoeken”

Opleidingsniveau speelt mee

Door alle verzamelde data samen te voegen kon ze verbanden tussen de hoeveelheid groen, de mate van groenbezoek en geestelijke gezondheid aangeven. “Zo blijkt dat in alle vier onderzochte steden meer tijd besteed aan groenbezoek samengaat met een kleine verbetering van de ervaren geestelijke gezondheid. Dit gunstige effect lijkt voor lager opgeleiden groter dan voor hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn voor hun ontspanning en een gezonde leefstijl blijkbaar meer afhankelijk van de mogelijkheden die een groene woonomgeving biedt dan hoger opgeleiden. Verder heb ik in twee van de vier steden gevonden dat mensen met meer groen in hun directe woonomgeving niet meer tijd doorbrengen in een groene omgeving. Dit wijst erop dat het groen in sommige steden minder toegankelijk en aantrekkelijk is, maar er kunnen ook culturele verschillen zijn in bijvoorbeeld motivaties om groen te bezoeken”, licht Van den Berg toe.

Vervolgonderzoek

Uit Van den Bergs onderzoek komt naar voren dat er nog weinig bekend is over hoe een groene omgeving zorgt voor betere geestelijk gezondheid en een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Ook weten we te weinig over wie en onder welke omstandigheden er het meest bij gebaat is. Het onderzoek bevestigt conclusies van eerdere epidemiologische en experimentele studies dat groenbezoek bijdraagt aan herstel van stress. Van den Berg: “De betekenis van meer intense natuurervaringen en verbondenheid met de natuur voor persoonlijke ontwikkeling is een vraag voor verder onderzoek.”

bron: VUmc

Bol AlgemeenBol Algemeen