1. Home
  2. Natuurnieuws
  3. Meer bloemen en anders maaien in de bermen

Meer bloemen en anders maaien in de bermen

Meer bloemen en anders maaien in de bermen
0

Omdat er veel gemaaid wordt en natuur verdwijnt, worden bermen en groenstroken steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Goed beheer van bloemrijke bermen door gemeenten is daarom van groot belang. Toch gebeurt dit nog lang niet altijd, daarom komt De Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer.

Nationale bijenstrategie

Het keurmerk voor goed maaibeheer wordt gepresenteerd in het kader van de Nationale Bijenstrategie, een initiatief van overheid, natuurbeschermers in samenwerking met het bedrijfsleven. Dit initiatief is ontstaan vanuit de zorg over de teruggang van bestuivende insecten in ons Land. “Eigenlijk gaat het al sinds 2010 slecht met met name de honingbij”, aldus Susanne Sütterlin, programmamanager Nationale Bijenstrategie bij het Directoraat-generaal Agro en Natuur. ”Complete volken sterven met name in de winter, door ziekten, plagen en mogelijk bestrijdingsmiddelen. En dat zien we niet alleen in Nederland, het gebeurt wereldwijd.”

Graslandvlinders, zoals dit oranje zandoogje, kunnen in agrarisch gebied alleen in bermen nog overleven (foto: Kars Veling)
Sommige vlinders kunnen alleen nog in bermen overleven (foto: Kars Veling/De Vlinderstichting)

Gefaseerd maaien is beter

Bij veel gemeenten en beheerders bestaat de intentie om op een natuurvriendelijke manier te beheren, bijvoorbeeld door gedeeltelijk te maaien. Maar omdat het maaibeheer, vaak over grote oppervlakten en voor meerdere jaren, wordt uitbesteed aan loonbedrijven blijkt deze methode meestal moeilijk te realiseren.

Kwaliteit bermen voorop

De gemeenten letten vaak alleen op de prijs: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door meer  aandacht te geven aan ecologie en biodiversiteit kan ook op kwaliteit worden geselecteerd. Het nieuwe keurmerk ‘Kleurkeur’ moet daar invulling aan gaan geven. De Vlinderstichting werkt voor het Kleurkeur samen met de Stichting Groenkeur en het kennisplatform CROW, die veel ervaring hebben met keurmerken en de eisen die gesteld worden aan beheer en met kennisbedrijf Aequator.

Maaien mag, maar dan gefaseerd
Maaien mag, maar dan gefaseerd (foto: Wikimedia)

 

Geen ‘carnavalsmengsels’, wel waardplanten

Er zijn de laatste jaren gelukkig steeds meer initiatieven om de bijen en vlinders te helpen door bermen in te zaaien met kleurrijke bloemenmengsels met uitheemse soorten. Hoezeer dat vaak met de beste bedoelingen gebeurt, wijst de Vlinderstichting er op dat deze ‘carnavalsmengsels‘ weinig nut hebben voor de vlinders en bijen, omdat ze weinig voedsel bevatten voor de wilde bijen en vlinders. Om deze onmisbare bestuivers echt te helpen is het belangrijk om inheemse plantensoorten (waardplanten) te zaaien. Dit is meestal duurder dan de carnavalsmengsels, maar wel veel beter voor vlinders, bijen en andere bestuivers.

Bloemrijke bermen bij Grave
‘Carnavalsmengsels’ zijn kleurrijk, maar bevatten weinig voedsel voor bestuivers

Bronnen: De Vlinderstichting, NLBloeit.nl

Bol AlgemeenBol Algemeen