1. Home
  2. Natuurnieuws
  3. Natuur in plaats van megastal

Natuur in plaats van megastal

Natuur in plaats van megastal
0

Natuurmonumenten is blij dat de Brabantse gemeente Oirschot besloten heeft om de vergunningen in te trekken voor een megastal van 16.000 varkens vlakbij natuurgebied Kampina. De natuurorganisatie complimenteert de burgemeester en wethouders met dit ‘moedige besluit’.

Uniek beschermd natuurgebied gered

De Kampina is een uniek Europees beschermd natuurgebied en onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. De megastal zou terecht komen op de slechtst denkbare locatie voor de natuur in midden-Brabant, pal tegen natuurgebied Kampina, dat de allerhoogste beschermingsstatus heeft en ook door bezoekers heel hoog wordt gewaardeerd vanwege de bijzondere natuurwaarden. Volgens Toon Loonen, gebiedsmanager Midden-Brabant van Natuurmonumenten geeft het college hiermee aan  de bescherming van de kwetsbare en beschermde natuur van de Kampina serieus te nemen.

Megastal bron van ammoniak en stikstof

De natuur op de Kampina staat al zwaar onder druk van met name de ammoniakuitstoot en de nieuwe megastal zou die druk nog verder vergroten. Dat zou geheel haaks staan op alle beleid van rijk, provincie en gemeente om de stikstofdruk op de kwetsbare natuur juist te verminderen. Daarom protesteerde Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie ook zo tegen deze dreigende megastal.

Noodzaak duurzame veehouderij

De gemeente Oirschot ziet nu ook de dringende noodzaak om werk te maken van een toekomstbestendige veehouderij en heeft toegezegd te gaan werken aan een duurzaam agrarisch beleid waarmee grootschalige ontwikkelingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

 

bron: Natuurmonumenten

Bol AlgemeenBol Algemeen